خامه صبحانه تتراپک

خامه فرادما هراز با ماندگاری بالا به صورت نیم چرب با چربی 27 درصد و سبک می باشد.

وزن

3.2%

کربوهیدرات

27.5%

چربی

264

انرژی (کالری)

2.2%

پروتئین

ترکیبات:

خامه تازه

در مدت ماندگاری 6ماه، لطفا در دمای خنک و به دور از نور خورشید نگهداری گردد.

پس از باز کردن در دمای یخچال نگهداری گردد. 

تماس با ما
به بالای صفحه بردن