خامه صبحانه

مقدار در ۱۰۰ گرم

%۱۷.۵

چربی

پروتئین

٪۴.۵

کربوهیدرات

۱۸۸

انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن