دوغ خیار

بدون گاز و گرمادیده با حس خنکی و طعم خیار می باشد

وزن

1.88%

کربوهیدرات

1%

چربی

22.68

انرژی (کالری)

1.54%

پروتئین

ترکیبات:

ماست پاستوریزه، آب آشامیدنی، نمک تصفیه شده خوراکی، طعم دهنده طبیعی خیار

لطفا قبل از مصرف تکان دهید

 در مدت ماندگاری 55 روز، لطفا در دمای خنک و به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری گردد.

تماس با ما
به بالای صفحه بردن