در محصولات استریل و فرادما (UHT)، اعمال حرارت به شیر نسبت به فرآیند های دیگر بیشتر است و نوع جنس و شرایط بسته بندی نیز اسپتیک و خاص است تا امکان نگهداری تا شش ماه و در دمای محیط، البته تا زمانی که درب محصول باز نشود را ممکن کند. 

شیر پرچرب فرادما با 3 درصد چربی است.

وزن

4.7%

کربوهیدرات

3.2%

چربی

58

انرژی (کالری)

3.2%

پروتئین

ترکیبات:

شیر تازه گاو

 در مدت ماندگاری 6 ماه، لطفا در دمای خنک و به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری گردد.

پس از باز کردن در یخچال نگهداری گردد

تماس با ما
به بالای صفحه بردن