پنیر خامه‌ای ۲۰۰ گرمی هراز
پنیر خامه‌ای ۲۰۰ گرمی
پنیر خامه‌ای ۱۷۰ گرمی
پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی
پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی
پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی

مقدار در ۱۰۰ گرم

%۲۴

چربی

%۵.۸

پروتئین

٪۲.۸

کربوهیدرات

۲۵۴.۴

انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن