پنیر پرچرب هراز
پنیر ۴۰۰ گرمی پرچرب دوشه
پنیر ۷۵۰ گرمی پرچرب دوشه
پنیر ۱۰۰ گرمی پرچرب دوشه

مقدار در ۱۰۰ گرم

%۱۴

چربی

%۸.۹

پروتئین

کربوهیدرات

۱۸۵.۳

انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن