پنير فتا ۴۰۰ گرمی هراز

پنیر پرچرب هراز

۱۸۵.۳۲

انرژی(کالری)

۶

کربوهیدرات

۸.۹

پروتئین

۱۴

چربی

مقدار در ۱۰۰ گرم

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن