انواع پنیر

پنير عبارت است از فرآورده اي تازه  و يا رسيده که به صورت خيلـي سـخت، سخت، نيمه سخت  و نرم می باشد. پنیر با اسیدی نمودن شیر توسط باکتری های لاکتیکی و همچنین تولید دلمه به وسیله آنزیم (مایه پنیر)، صورت می گیرد. بعد از تشکیل دلمه، این ماده یا به صورت تازه و یا با طی کردن دوره ای بنام دوره رسیدگی، تولید می گردد. پنیر منبع مهمی از پروتئین شیر، ویتامین، چربیهای مفید، کلسیم و مواد معدنی مفید دیگر می باشد.

پنیر رسیده:

پنيري است كه بلافاصله بعد از توليد قابل مصرف نبوده و مي بايست در مـدت زمـان و دمـاي معينـي در شـرايط خاص نگه داري شود تا تغييرات فيزيكي و بيوشيميايي لازم در آن ايجاد شود

پنير آب نمكي:

در گروه پنيرهاي رسيده بوده كه عمل رسيدن در آب نمك در دما و زمان معين صورت گرفته و تـا زمـان مصرف در آب نمك نگه داري مي شود.

پنير تازه يا نرسيده:

پنيري است كه بعد از زمان كوتاهي پس از توليد و فرآوري، آماده مصرف مي باشد.

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن