چشم انداز سازمان

شرکت دوشه
چشم انداز سازمان

ما در دوشه میخواهیم اولین انتخاب مشتریان برای تهیه محصولات نوآورانه و سلامتی بخش لبنی باشیم.

 

مأموریت سازمان

1- تبدیل شدن به رهبر بازار در صنعت لبنیات کشور با بکارگیری جدیدترین فن آوری و استانداردهای روز صنعت در دنیا.

2- حضور فعال در بازارهای بین المللی همچون آسیای میانه ، خاورمیانه و اروپای شرقی  به عنوان یکی از برندهای شناخته شده منطقه در صنعت لبنیات.

3- توسعه سبد محصولات و نام های تجاری به بیش از 20 برند تا ده سال آینده.

4- سرمایه گذاری مشترک در کشورهای هدف جهت توسعه محصولات جدید با همکاری شرکت های معتبر و معروف جهانی در صنعت لبنیات.

5- توسعه محصولات جدید مطابق با انتظارات و نیازهای مشتریان با رعایت استانداردهای جهانی در حوزه سلامتی و کیفیت.

6- حضور پر رنگ در صنعت لبنیات به عنوان یک شرکت حامی مردم و جامعه با کمک به توسعه زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی کشور و تحقق کامل مسئولیت های اجتماعی.

7- توسعه فضای رقابت و کسب و کار سالم با شرکت های پیشرو در صنعت لبنیات با انجام پروژه های تولید و تحقیقات مشترک و انتقال تجربیات و دانش در حوزه های مختلف به کشور.

8- توسعه و تعمیق روابط بلندمدت با کلیه اعضای زنجیره تأمین و مشتریان مصرفی و صنعتی در چهارچوب برنامه های راهبردی شرکت لبنی دوشه آمل به عنوان شرکت نوآور و مشتری مدار.

تماس با ما
به بالای صفحه بردن