22 آبان 1398

کسب عنوان واحد برتر کیفیت سال 98

در هفتمین همایش روز جهانی غذا که به همت انجمن صنایع غذایی و دارویی استان مازندران برگزار شد ، شرکت لبنی هراز بعنوان واحد برتر کیفیت سال 98 انتخاب شد .