25 اردیبهشت 1398

چهاردهمین جشن تیرگان

برگزاری جشن تیرگان با حضور لبنیات هراز در رینه آمل

‎در تیرماه گرم 97 ، چهاردهمین جشن تیرگان به رسم هرساله در مجاورت قله زیبای دماوند و در محوطه دانشگاه پیام نور رینه برگزار شد.
در این جشن آیین های محلی، موسیقی زنده سنتی، شاهنامه خوانی، برپایی غرفه های محیط زیست و مراسم های مختلف از ساعت 10  صبح الی  4:30 بعدازظهر برگزار شد.
لبنیات هراز و پنیرهای آلیما هم به بمانند سال گذشته در این جشن حضور پررنگی داشتند و این آیین کهن ایرانی را گرامی داشتند.

http://instagram.com/harazdairy