24 اردیبهشت 1398

رنگ مهم نیست ...

رنگ مهم نیست-افتخار ایران باش

در راستای حمایت از ورزش قهرمانی که همواره به عنوان موضوعی مهم در حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت هراز قرار دارد،این بار در اقدامی زیبا فارغ از رنگ و تیم ، حمایت معنوی این شرکت از تیم پرسپولیس ایران در رقابت های جام باشگاههای آسیا صورت پذیرفت. با آرزوی سرافرازی نماینده کشور عزیرمان ایران و احتزازپرچم پرافتخار میهن عزیز اسلامی.