24 اردیبهشت 1398

هراز صنعت سبز کشور

هراز موفق به کسب مجدد عنوان صنعت سبز کشور شد.

در راستای تحقق وظیفه حفاظت از محیط زیست که یکی از جنبه های ارزشمند در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی است،شرکت هراز موفق به کسب مجدد عنوان صنعت سبز کشوری از سوی سازمان محیط زیست کشور شد. این توجه به سلامت محیط زیست در حوزه لبنیات تنها مختص شرکت هراز بوده و نشان از اهتمام همیشگی در سلامت تولید دارد. این موفقیت بزرگ را به خانواده همیشه سبز هراز تبریک عرض می نماییم وامیدواریم دامان خانواده هراز هر روز سبز تر از قبل باشد.