ماست گیاهان دارویی

‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
کربوهیدرات
‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
چربی
مقدار در گرم