شیر پرچرب تتراپک یک لیتری

58.6 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.7 کربوهیدرات
3.2‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
3 چربی
مقدار در 100 گرم