شیر کم چرب تتراپک یک لیتری

45.5 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.7 کربوهیدرات
3.2‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.5 چربی
مقدار در 100 گرم