دوغ گلپر خمره

27.2 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
2.42 کربوهیدرات
1.66‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.2 چربی
مقدار در 100 گرم