ماست سویا 750گرمی

91.2 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
8.37 کربوهیدرات
9.93‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
2 چربی
مقدار در 100 گرم