دوغ لیموناد

18.1 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
2 کربوهیدرات
1.4‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
0.5 چربی
مقدار در 100 گرم