دوغ چیلی

20.1 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
2.4 کربوهیدرات
1.5‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
0.5 چربی
مقدار در 100 گرم