شیر بطری کم چرب با ویتامین D3


44.2 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
4.7 کربوهیدرات
3.2‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.4 چربی
مقدار در 100 گرم