شیر موز تتراپک


66.98 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
10.79 کربوهیدرات
2.58‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.5 چربی
مقدار در 100 گرم