شیر پرچرب تتراپک


67 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
11.46 کربوهیدرات
3.04‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1 چربی
مقدار در 100 گرم