خامه تتراپک

264.6 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
3.2 کربوهیدرات
2.2‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
27 چربی
مقدار در 100 گرم