ماست کم چرب 2200گرمی

51 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
6 کربوهیدرات
3.6‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
1.4 چربی
مقدار در 100 گرم