ماست زیرولند

37.16 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
5.09 کربوهیدرات
5.8‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
0 چربی
مقدار در 100 گرم