ماست یونانی 1500 گرمی

88.3 ‍‍‍‍‍‍‍انرژی(کالری)
7 کربوهیدرات
5.4‍‍‍‍‍‍‍پروتئین
4.3 چربی
مقدار در 100 گرم