عیران مع نکهه النعناع

المکونات :

زبادی مبستر 

ملح

نکهه النعناع

E407

E466

ماء

یحفظ فی درجه حراره بارده و بعیدا عن اشعه الشمس المباشره

 

عیران مع نکهه النعناع

الوزن

1.9%

الکربوهیدرات

.0.08%

دسم

20

طاقه

1.3%

بروتین

Contact Us
تماس با ما
انتقل إلى أعلى