دسر و کشک

کشک هراز

كشك سنتی 250 گرمی

كشك سنتی 250 گرمی 69 انرژی(کالری) 2.84.6 کربوهیدرات 5.2 پروتئین 2 چربی مقدار در 100 گرم

کشک هراز

کشک شيشه‌ای 680 گرمی

کشک شيشه‌ای 680 گرمی 72 انرژی(کالری) 2.8 کربوهیدرات 13 پروتئین 2.7 چربی مقدار در 100 گرم

شله‌زرد هراز

دسر شله زرد 450 گرمی

دسر شله زرد 450 گرمی 139 انرژی(کالری) 26 کربوهیدرات 3 پروتئین 2.7 چربی مقدار در 100 گرم

شیربرنج هراز

دسر شير برنج 450 گرمی

دسر شير برنج 450 گرمی 140 انرژی(کالری) 25 کربوهیدرات 3 پروتئین 3 چربی مقدار در 100 گرم

فرنی هراز

دسر فرنی 450 گرمی

دسر فرنی 450 گرمی 115 انرژی(کالری) 20 کربوهیدرات 3 پروتئین 4 چربی مقدار در 100 گرم

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن