دسر و کشک

دسر فرنی

دسر فرنی ۴۵۰ گرمی دسر فرنی ۲۷۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۴ چربی %۳ پروتئین ٪۲۰ کربوهیدرات ۱۱۵ انرژی (کالری)

دسر شیربرنج

دسر شیر برنج مقدار در ۱۰۰ گرم %۲.۷ چربی %۳ پروتئین ٪۲۶ کربوهیدرات ۱۳۹ انرژی (کالری)

دسر شله‌زرد

دسر شله‌زرد مقدار در ۱۰۰ گرم %۲.۷ چربی %۳ پروتئین ٪۲۶ کربوهیدرات ۱۳۹ انرژی (کالری)

دسر شکلاتی

دسر شکلاتی مقدار در ۱۰۰ گرم %۳ چربی %۳ پروتئین ٪۲۶ کربوهیدرات ۱۲۶ انرژی (کالری)

دسر زعفرانی

دسر زعفرانی مقدار در ۱۰۰ گرم %۵ چربی %۳ پروتئین ٪۲۳ کربوهیدرات ۱۳۸ انرژی (کالری)

کشک شیشه‌ای

کشک شیشه‌ای مقدار در ۱۰۰ گرم %۱ چربی %۱۳ پروتئین ٪۲.۸ کربوهیدرات ۷۲ انرژی (کالری)

کشک سنتی

کشک سنتی هراز مقدار در ۱۰۰ گرم %۲ چربی %۸.۲ پروتئین ٪۴.۶ کربوهیدرات ۶۹ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن