دوغ

نوشیدنی فلوراکتیو

نوشیدنی فلوراکتیو مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۲ چربی %۱.۲۸ پروتئین ٪۱.۸۷ کربوهیدرات ۲۳.۴ انرژی (کالری)

دوغ دلال هراز

دوغ سبزیجات (دلال)

دوغ سبزیجات (دلال) مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۲ چربی %۱.۲۸ پروتئین ٪۱.۸۷ کربوهیدرات ۲۳.۴ انرژی (کالری)

دوغ لیموناد هراز

دوغ لیموناد

دوغ لیموناد مقدار در ۱۰۰ گرم %۰.۵ چربی %۱.۴ پروتئین ٪۲ کربوهیدرات ۱۸.۱ انرژی (کالری)

دوغ چیلی-فلفلی هراز

دوغ چیلی (فلفلی) هراز

دوغ چیلی-فلفلی هراز مقدار در ۱۰۰ گرم %۱ چربی %۱ پروتئین ٪۳ کربوهیدرات ۲۵ انرژی (کالری)

نوشیدنی لنبی هراز

نوشیدنی لبنی کفیر

نوشیدنی لبنی کفیر مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۹ چربی %۱.۹۲ پروتئین ٪۲.۸۲ کربوهیدرات ۳۶ انرژی (کالری)

دوغ گازدار هراز

دوغ گازدار

دوغ گازدار مقدار در ۱۰۰ گرم %۱ چربی %۱.۶۵ پروتئین ٪۲.۳۵ کربوهیدرات ۲۴.۴ انرژی (کالری)

دوغ ترش محلی با طعم گلپر هراز

دوغ با طعم گلپر

دوغ با طعم گلپر دوغ با طعم گلپر مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۲ چربی %۱.۶۵ پروتئین ٪۱.۸۷ کربوهیدرات ۲۴.۸۸ انرژی (کالری)

دوغ پونه هراز

دوغ با طعم پونه

دوغ با طعم پونه دوغ با طعم پونه مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۲ چربی %۱.۶۵ پروتئین ٪۲.۴۳ کربوهیدرات ۲۷.۱۲ انرژی (کالری)

دوغ نعنا هراز

دوغ با طعم نعنا

دوغ با طعم نعنا مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۲ چربی %۱.۲۸ پروتئین ٪۱.۸۷ کربوهیدرات ۲۳.۴ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن