دوغ طعم‌دار

دوغ سبزیجات (دلال)

دوغ سبزیجات (دلال) مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۲ چربی %۱.۲۸ پروتئین ٪۱.۸۷ کربوهیدرات ۲۳.۴ انرژی (کالری)

دوغ لیموناد

دوغ لیموناد ۱.۵ لیتری دوغ لیموناد ۲۵۰ سی‌سی مقدار در ۱۰۰ گرم %۰.۵ چربی %۱.۴ پروتئین ٪۲ کربوهیدرات ۱۸.۱ انرژی (کالری)

دوغ چیلی (فلفلی) هراز

دوغ چیلی-فلفلی هراز مقدار در ۱۰۰ گرم %۱ چربی %۱ پروتئین ٪۳ کربوهیدرات ۲۵ انرژی (کالری)

دوغ با طعم گلپر

دوغ با طعم گلپر ۲۵۰ سی‌سی دوغ گلپر ۱.۵ لیتری دوغ با طعم گلپر ۲.۴۵ لیتری مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۲ چربی %۱.۶۵ پروتئین ٪۱.۸۷ کربوهیدرات ۲۴.۸۸ انرژی (کالری)

دوغ با طعم پونه

دوغ با طعم پونه کیسه‌ای دوغ با طعم پونه ۲۵۰ سی‌سی دوغ با طعم پونه ۱.۵ لیتری دوغ با طعم پونه ۲.۴۵ لیتری مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۲ چربی %۱.۶۵ پروتئین ٪۲.۴۳ کربوهیدرات ۲۷.۱۲ انرژی (کالری)

دوغ با طعم نعنا

دوغ با طعم نعنا کیسه‌ای دوغ با طعم نعنا ۱۸۰ سی سی دوغ با طعم نعنا ۲۵۰ سی‌سی دوغ با طعم نعنا ۱.۵ لیتری دوغ با طعم نعنا ۲.۴۵ لیتری مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۲ چربی %۱.۲۸ پروتئین ٪۱.۸۷ کربوهیدرات ۲۳.۴ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن