نوشیدنی

نوشیدنی فلوراکتیو

نوشیدنی فلوراکتیو مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۲ چربی %۱.۲۸ پروتئین ٪۱.۸۷ کربوهیدرات ۲۳.۴ انرژی (کالری)

نوشیدنی لبنی کفیر

نوشیدنی لبنی کفیر مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۹ چربی %۱.۹۲ پروتئین ٪۲.۸۲ کربوهیدرات ۳۶ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن