شیر

شیر موز تتراپک

شیر موز تتراپک مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۵ چربی %۲.۵۸ پروتئین ٪۷.۴۲ کربوهیدرات ۵۳ انرژی (کالری)

شیر کاکائو تتراپک

شیر کاکائو تتراپک مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۵ چربی %۲.۹ پروتئین ٪۱۲.۴۷ کربوهیدرات ۷۵ انرژی (کالری)

شیر کاکائو

شیر کاکائو شیر کاکائو مقدار در ۱۰۰ گرم %۱ چربی %۳.۰۴ پروتئین ٪۱۱.۴۶ کربوهیدرات ۶۷ انرژی (کالری)

شیر غنی شده با ویتامین D3 کم‌چرب

شیر غنی شده با ویتامین D3 کم‌چرب شیر غنی شده با ویتامین D3 کم‌چرب مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۴ چربی %۳.۲ پروتئین ٪۴.۷ کربوهیدرات ۴۴ انرژی (کالری)

شیر تتراپک پرچرب

شیر تتراپک پرچرب ۱۰۰۰ سی‌سی شیر تتراپک پرچرب ۲۰۰ سی‌سی مقدار در ۱۰۰ گرم %۳ چربی %۳.۲ پروتئین ٪۴.۷ کربوهیدرات ۵۹ انرژی (کالری)

شیر تتراپک کم‌چرب

شیر تتراپک کم‌چرب مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۵ چربی %۳.۲ پروتئین ٪۴.۷ کربوهیدرات ۴۵ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن