شیر

شیر تتراپک پرچرب

شیر تتراپک پرچرب ۱۰۰۰ سی‌سی شیر تتراپک پرچرب ۲۰۰ سی‌سی مقدار در ۱۰۰ گرم %۳ چربی %۳.۲ پروتئین ٪۴.۷ کربوهیدرات ۵۹ انرژی (کالری)

شیر تتراپک کم‌چرب

شیر تتراپک کم‌چرب مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۵ چربی %۳.۲ پروتئین ٪۴.۷ کربوهیدرات ۴۵ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن