شیر طعم‌دار

شیر موز تتراپک

شیر موز تتراپک مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۵ چربی %۲.۵۸ پروتئین ٪۷.۴۲ کربوهیدرات ۵۳ انرژی (کالری)

شیر کاکائو تتراپک

شیر کاکائو تتراپک مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۵ چربی %۲.۹ پروتئین ٪۱۲.۴۷ کربوهیدرات ۷۵ انرژی (کالری)

شیر کاکائو

شیر کاکائو شیر کاکائو مقدار در ۱۰۰ گرم %۱ چربی %۳.۰۴ پروتئین ٪۱۱.۴۶ کربوهیدرات ۶۷ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن