ماست

ماست گزنه و سبزیجات

ماست گزنه و سبزیجات مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۵ چربی %۳.۲ پروتئین ٪۵.۴۲ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

ماست چکیده بورانی

ماست چكيده بورانی مقدار در ۱۰۰ گرم %۲ چربی %۴.۸۱ پروتئین ٪۳.۲۷ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

ماست چکیده کرفس

ماست چكيده کرفس مقدار در ۱۰۰ گرم %۲ چربی %۴.۸۱ پروتئین ٪۳.۲۷ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

ماست چکیده لبو

ماست چكيده لبو ۷۵۰ گرمی ماست چكيده لبو ۴۵۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۲ چربی %۴.۸۱ پروتئین ٪۳.۲۷ کربوهیدرات ۵۰ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن