ماست کوزه‌ای

ماست کوزه‌ای ۹۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۸ چربی %۳.۷ پروتئین ٪۵.۴ کربوهیدرات ۱۰۸ انرژی (کالری)