ماست همزده

ماست سبو پر‌چرب

ماست سبو پرچرب ۴۵۰ گرمی ماست سبو پرچرب ۸۰۰ گرمی ماست سبو پرچرب ۱۵۰۰ گرمی ماست سبو پرچرب۱۶۵۰ گرمی ماست سبو پر‌چرب ۲۲۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۴.۵ چربی %۳.۷۳ پروتئین ٪۵.۴۳ کربوهیدرات ۷۷ انرژی (کالری)

ماست سبو کم‌چرب

ماست سبو کم‌چرب ۴۵۰ گرمی ماست سبو کم‌چرب ۸۰۰ گرمی ماست سبو کم‌چرب ۱۵۰۰ گرمی ماست سبو کم‌چرب۱۶۵۰ گرمی ماست سبو کم‌چرب ۲۲۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۴ چربی %۳.۸ پروتئین ٪۵.۱۶ کربوهیدرات ۴۸ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن