ماست همزده

ماست سبو پرچرب

ماست سبو پر‌چرب

ماست سبو پرچرب ۸۰۰ گرمی ماست سبو پرچرب۱۶۵۰ گرمی ماست سبو پر‌چرب ۲۲۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۴.۵ چربی %۳.۷۳ پروتئین ٪۵.۴۳ کربوهیدرات ۷۷ انرژی (کالری)

ماست سبو کم‌چرب

ماست سبو کم‌چرب ۸۰۰ گرمی ماست سبو کم‌چرب۱۶۵۰ گرمی ماست سبو کم‌چرب ۲۲۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۱.۴ چربی %۳.۸ پروتئین ٪۵.۱۶ کربوهیدرات ۴۸ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن