پنیر

پنير چدار کم چرب

پنیر چدار کم‌چرب ۳۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۸.۷ چربی %۱۲.۱ پروتئین ٪۳.۶۱ کربوهیدرات ۱۴۱.۱۴ انرژی (کالری)

پنیر خامه‌ای ۲۰۰ گرمی هراز

پنير خامه‌ای هراز

پنیر خامه‌ای ۲۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۷۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۲۴ چربی %۵.۸ پروتئین ٪۲.۸ کربوهیدرات ۲۵۴.۴ انرژی (کالری)

پنیر لبنه ترکی هراز

پنير لبنه ترکی

پنیر لبنه ترکی مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۰ چربی %۸.۵ پروتئین ٪۶.۶۵ کربوهیدرات ۱۵۰.۶ انرژی (کالری)

پنیر فلوراکتیو هراز

پنير فلوراکتیو

پنیر فلوراکتیو مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۲ چربی %۸ پروتئین ٪۶.۱ کربوهیدرات ۱۶۴.۴ انرژی (کالری)

پنیر لاکتیکی هراز

پنير لاکتیکی

پنیر سفید آمل پنیر سفید آمل مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۴ چربی %۱۲ پروتئین ٪۵ کربوهیدرات ۱۹۴ انرژی (کالری)

پنیر سفید آمل

پنير سفید آمل

پنیر سفید آمل مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۷.۳ چربی %۱۲.۳ پروتئین ٪۵.۴ کربوهیدرات ۲۲۶.۴ انرژی (کالری)

پنیر یواف هراز

پنير UF هراز

مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۱ چربی %۱۲.۱ پروتئین ٪۳.۳۳ کربوهیدرات ۱۶۱ انرژی (کالری)

پنیر کم چرب هراز

پنير فتا کم چرب هراز

پنیر ۳۰۰ گرمی کم‌چرب دوشه مقدار در ۱۰۰ گرم %۷ چربی %۱۲ پروتئین ٪۶.۷ کربوهیدرات ۱۳۷.۸ انرژی (کالری)

پنیر پرچرب هراز

پنير فتا نسبتا پرچرب هراز

پنیر ۴۰۰ گرمی پرچرب دوشه پنیر ۷۵۰ گرمی پرچرب دوشه پنیر ۱۰۰ گرمی پرچرب دوشه مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۴ چربی %۸.۹ پروتئین %۶ کربوهیدرات ۱۸۵.۳ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن