پنیر تازه

پنير لاکتیکی

پنیر لاکتیکی ۳۰۰ گرمی پنیر لاکتیکی ۸۰۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۴ چربی %۱۲ پروتئین ٪۵ کربوهیدرات ۱۹۴ انرژی (کالری)

پنير UF هراز

پنیر UF ۴۰۰ گرمی پنیر UF ۴۰۰۰ گرمی پنیر UF ۸۰۰۰ گرمی پنیر UF ۱۳۰۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۱ چربی %۱۲.۱ پروتئین ٪۳.۳۳ کربوهیدرات ۱۶۱ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن