پنیر تازه

پنیر لاکتیکی هراز

پنير لاکتیکی

پنیر سفید آمل پنیر سفید آمل مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۴ چربی %۱۲ پروتئین ٪۵ کربوهیدرات ۱۹۴ انرژی (کالری)

پنیر یواف هراز

پنير UF هراز

مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۱ چربی %۱۲.۱ پروتئین ٪۳.۳۳ کربوهیدرات ۱۶۱ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن