پنیر پخش پذیر

پنير چدار کم چرب

پنیر چدار کم‌چرب ۳۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۸.۷ چربی %۱۲.۱ پروتئین ٪۳.۶۱ کربوهیدرات ۱۴۱.۱۴ انرژی (کالری)

پنیر خامه‌ای ۲۰۰ گرمی هراز

پنير خامه‌ای هراز

پنیر خامه‌ای ۲۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۷۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۲۴ چربی %۵.۸ پروتئین ٪۲.۸ کربوهیدرات ۲۵۴.۴ انرژی (کالری)

پنیر لبنه ترکی هراز

پنير لبنه ترکی

پنیر لبنه ترکی مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۰ چربی %۸.۵ پروتئین ٪۶.۶۵ کربوهیدرات ۱۵۰.۶ انرژی (کالری)

پنیر سفید آمل

پنير سفید آمل

پنیر سفید آمل مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۷.۳ چربی %۱۲.۳ پروتئین ٪۵.۴ کربوهیدرات ۲۲۶.۴ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن