پنیر پروسس

پنير چدار کم چرب

پنیر چدار کم‌چرب ۳۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۸.۷ چربی %۱۲.۱ پروتئین ٪۳.۶۱ کربوهیدرات ۱۴۱.۱۴ انرژی (کالری)

پنير خامه‌ای هراز

پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۱۷۰ گرمی پنیر خامه‌ای ۲۰۰ گرمی مقدار در ۱۰۰ گرم %۲۴ چربی %۵.۸ پروتئین ٪۲.۸ کربوهیدرات ۲۵۴.۴ انرژی (کالری)

پنير لبنه ترکی

پنیر لبنه ترکی مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۰ چربی %۸.۵ پروتئین ٪۶.۶۵ کربوهیدرات ۱۵۰.۶ انرژی (کالری)

پنير سفید آمل

پنیر سفید آمل مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۷.۳ چربی %۱۲.۳ پروتئین ٪۵.۴ کربوهیدرات ۲۲۶.۴ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن