پنیر فتا

پنير فلوراکتیو

پنیر فلوراکتیو مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۲ چربی %۸ پروتئین ٪۶.۱ کربوهیدرات ۱۶۴.۴ انرژی (کالری)

پنير فتا کم چرب هراز

پنیر ۱۰۰ گرمی کم‌چرب دوشه پنیر ۳۰۰ گرمی کم‌چرب دوشه پنیر ۷۵۰ گرمی کم‌چرب دوشه مقدار در ۱۰۰ گرم %۷ چربی %۱۲ پروتئین ٪۶.۷ کربوهیدرات ۱۳۷.۸ انرژی (کالری)

پنير فتا نسبتا چرب هراز

پنیر ۱۰۰ گرمی نسبتا چرب دوشه پنیر ۴۰۰ گرمی نسبتا چرب دوشه پنیر ۷۵۰ گرمی نسبتا چرب دوشه مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۴ چربی %۸.۹ پروتئین %۶ کربوهیدرات ۱۸۵.۳ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن