پنیر فتا

پنیر فلوراکتیو هراز

پنير فلوراکتیو

پنیر فلوراکتیو مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۲ چربی %۸ پروتئین ٪۶.۱ کربوهیدرات ۱۶۴.۴ انرژی (کالری)

پنیر کم چرب هراز

پنير فتا کم چرب هراز

پنیر ۳۰۰ گرمی کم‌چرب دوشه مقدار در ۱۰۰ گرم %۷ چربی %۱۲ پروتئین ٪۶.۷ کربوهیدرات ۱۳۷.۸ انرژی (کالری)

پنیر پرچرب هراز

پنير فتا نسبتا پرچرب هراز

پنیر ۴۰۰ گرمی پرچرب دوشه پنیر ۷۵۰ گرمی پرچرب دوشه پنیر ۱۰۰ گرمی پرچرب دوشه مقدار در ۱۰۰ گرم %۱۴ چربی %۸.۹ پروتئین %۶ کربوهیدرات ۱۸۵.۳ انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
به بالای صفحه بردن