خامه صبحانه

مقدار در ۱۰۰ گرم

%۱۷.۵

چربی

پروتئین

٪۴.۵

کربوهیدرات

۱۸۸

انرژی (کالری)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top