خامه صبحانه تتراپک

مقدار در ۱۰۰ گرم

%۲۷

چربی

%۲.۲

پروتئین

٪۳.۲

کربوهیدرات

۲۶۴

انرژی (کالری)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top