دوغ گازدار

مقدار در ۱۰۰ گرم

چربی

%۱.۶۵

پروتئین

٪۲.۳۵

کربوهیدرات

۲۴.۴

انرژی (کالری)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top