ماست چكيده بورانی

مقدار در ۱۰۰ گرم

چربی

%۴.۸۱

پروتئین

٪۳.۲۷

کربوهیدرات

۵۰

انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top