ماست چكيده دلال هراز

مقدار در ۱۰۰ گرم

چربی

%۴.۵۵

پروتئین

٪۳.۳۵

کربوهیدرات

۵۰

انرژی (کالری)

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top