نوشیدنی لبنی کفیر

مقدار در ۱۰۰ گرم

%۱.۹

چربی

%۱.۹۲

پروتئین

٪۲.۸۲

کربوهیدرات

۳۶

انرژی (کالری)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top