پنیر سفید آمل

مقدار در ۱۰۰ گرم

%۱۷.۳

چربی

%۱۲.۳

پروتئین

٪۵.۴

کربوهیدرات

۲۲۶.۴

انرژی (کالری)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top