پنیر ۱۰۰ گرمی نسبتا چرب دوشه
پنیر ۴۰۰ گرمی نسبتا چرب دوشه
پنیر ۷۵۰ گرمی نسبتا چرب دوشه

مقدار در ۱۰۰ گرم

%۱۴

چربی

%۸.۹

پروتئین

کربوهیدرات

۱۸۵.۳

انرژی (کالری)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

تماس با ما
شرکت فرآورده های لبنی دوشه آمل
Scroll to Top